1. Zakres przetwarzanych danych.
  Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej
  wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
  imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
 1. Cel i czas przetwarzania danych.
  Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
  Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 1. Informacja o prawie do przeglądania, poprawiania, kasowania danych osobowych .
  Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).
 1. Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formieelektronicznej.
  Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych: katarzyna.niksinska@icloud.com
 1. W przypadku przesyłania danych osobowych do odrębnego podmiotu lub otrzymywania ich z zewnętrznego źródła – wyraźna informacja na ten temat.
  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.
 2. Zobowiązanie do zachowania przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz ich należytego zabezpieczenia.
  Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych
  osobowych Klienta.
 1. Informacja o prawie klienta do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane podmiotu przetwarzającego dane osobowe.
  KATARZYNA NIKSIŃSKA, NIP: 5252834457
  Adres ul. Lewartowskiego 22/34, 00-169 Warszawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).